U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 22 november 2022

22 november 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 15 november 2022

Vastgesteld.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Kom Sprundel, Sint Janstraat 64 - 66 te Sprundel'

 • Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'Kom Sprundel, Sint Janstraat 64 - 66 te Sprundel';
 • Dit voorontwerpbestemmingsplan in procedure brengen en het vooroverleg vervolgen.

Voorontwerp bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Dorpsstraat 186'

 • Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Dorpsstraat 186’;
 • Dit voorontwerpbestemmingsplan in procedure brengen en het vooroverleg starten.

Ontwerpbestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Margrietstraat 34'

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Margrietstraat 34';
 • Instemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestem-mingsplan en het vooroverleg starten;
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer.

Ontwerp reconstructie Wilhelminastraat-Hendrikstraat vrijgeven voor inspraak

 • Het voorlopig ontwerp van de reconstructie van de Wilhelminastraat-Hendrikstraat e.o. vrijgeven voor inspraak;
 • De inspraakprocedure van 4 weken per direct starten en een inloopavond organiseren.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Hellemonsdreef 8 te Rucphen'

 • Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Hellemonsdreef 8 te Rucphen’ en dit ontwerpwijzigingsplan in procedure brengen na ondertekening van de anterieure overeenkomst;
 • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer;
 • Bij geen zienswijze het plan zonder tussenkomst van het college vaststellen.

Noodmaatregelen Stichting Sociaal Kultureel Werk Zegge (SKW Zegge)

 • Beslissen op de aanvraag van SKW Zegge voordat de termijn van terinzagelegging van het subsidieprogramma 2023 is verstreken zoals bepaald in het collegebesluit van 1 november jl.;
 • SKW Zegge het aangevraagde subsidiebedrag ter hoogte van € 38.288,00 toekennen, onder verlening van een voorschot ter hoogte van € 17.000,00;
 • De toekomst van SKW Zegge en de daarbij behorende financiële consequenties meenemen in voorbereiding op de Kadernota 2024.