U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 2 november 2021

2 november 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 26 oktober 2021

Vastgesteld.

Aanschaf beweegbare bodem en keerwand t.b.v. nieuwe zwembad

VarioPool B.V. de opdracht geven tot het leveren en installeren van een beweegbare bodem en keerwand in het nieuwe zwembad. 

Kwaliteitsmonitor Jeugdhulp 2022 en 2023

  • Akkoord gaan met het continueren van de Kwaliteitsmonitor Jeugdhulp in 2022 en 2023.
  • Akkoord gaan met het verlengen van de overeenkomst met het PIT-consortium voor 2022 en 2023.

Tekort dagdelen inkoopbureau

Instemmen met een aanvullend budget van € 31.125,00 beschikbaar stellen voor het afnemen van extra dagdelen bij het Inkoopbureau West-Brabant.

Vaststelling straatnaamgeving zuidelijke ontsluitingsstructuur

  • Een deel van de Kozijnenhoek te Rucphen vernoemen tot Binnentuin te RucphenEen deel van de Baanvelden te Rucphen vernoemen tot Sportpromenade te Rucphen.
  • Overgaan tot aanpassing van de woonplaatsaanduidingenDe adressen Kozijnenhoek 80 en Baanvelden 11, 19, 21, 21a, 21c, en 27 te Rucphen vernummeren.

Omgevingsvergunning en buitenplanse afwijking (met een verklaring van geen bedenkingen) aan de Schijfsebaan 5 te Schijf

  • De gemeenteraad voorstellen een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen te verlenen.
  • Instemmen met het opstarten van de procedure voor de omgevingsvergunning in combinatie met de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan voor de Schijfsebaan 5 te Schijf, indien de gemeenteraad instemt met de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen.
  • Instemmen met de anterieure overeenkomst.
  • Als de procedure niet resulteert in zienswijzen, de omgevingsvergunning in combinatie met de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan verlenen zonder nadere besluitvorming van het college.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf'

  • Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf’ aan de raad aanbieden voor vaststelling en deze ongewijzigd laten vaststellen.
  • De raad geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast laten stellen.

Wijziging verordening starterslening

De raad voorstellen de Verordening Stimuleringsfonds Starterslening gewijzigd vast te stellen:De raad voorstellen de Verordening Stimuleringsfonds Starterslening gewijzigd vast te stellen:

a. de NHG-norm aan te houden met betrekking tot de maximale aankoopsom starterslening (artikel 6.1.b.)
b. naast bestaande woningen ook nieuwbouw toe te voegen binnen de verordening starterslening (artikel 6.1.b.).