U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 2 juni 2020

2 juni 2020

Besluitenlijst b. en w.-vergadering d.d. 26 mei 2020

Vastgesteld.

Verkoop reststrook achter Eikenrijs 5 St. Willebrord

De reststrook achter het perceel Eikenrijs 5 met een omvang van circa 136 m2 verkopen.

Beantwoording art. 42-vragen PvdA over oplevering St. Janstraat Sprundel

Instemmen met de koopovereenkomstInstemmen met conceptantwoord.

Voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf'

  • Instemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf’
  • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst
  • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de procedure van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Hoekvensedreef ong. naast nr. 6 te Schijf’

Principeverzoek Bernhardstraat 28 Rucphen

Geen medewerking verlenen aan het mogelijk maken van één Ruimte voor Ruimtewoning aan de Bernhardstraat 28 te Rucphen

Activiteitensubsidie 2020: kunstwerk ken je roots

Een activiteitensubsidie van € 2.500,00 verstrekken voor het interactief maken van het kunstwerk ken je roots bij basisschool De Vindplaats. 

Advies bezwaarcommissie inzake subsidie 75 jaar bevrijding Zegge

Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften de bezwaren van het comité 75 jaar bevrijding Zegge ongegrond verklaren en hiermee de afwijzing van de aangevraagde subsidie handhaven.

Advies Commissie bezwaarschriften over subsidieverzoek Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen

Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften de bezwaren van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen ongegrond verklaren en hiermee de afwijzing van de aangevraagde subsidie handhaven.

Cliëntervaringsonderzoek 2019

  • Kennis nemen van het rapport 'Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019'
  • De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019 vrijgeven voor publicatie op ‘Waar staat je gemeente’

Beantwoording art. 42-vraag PVV over digitaal vergaderen

Instemmen met conceptantwoord.