U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 19 april 2022

19 april 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 12 april 2022

Vastgesteld.

Overbrengen restantbudgetten van 2021 naar 2022

De gemeenteraad voorstellen budgetten over te brengen van 2021 naar 2022.

Last onder dwangsom voor strijd bestemmingsplan

  • Een last onder dwangsom opleggen wegens voortdurende overtreding van het geldende bestemmingsplan en het Bouwbesluit 2012.
  • De hoogte van de dwangsom bepalen op € 2.500,00 per standplaats waarop overtreding plaatsvindt per (gedeelte van) 4 weken dat de overtreding(en) voortduurt/voortduren met een maximum van € 5.000,00 per standplaats.
  • De begunstigingstermijn bepalen op 5 maanden na verzenddatum van de beschikking.

Regels toewijzing koopwoningen/opkoopbescherming

Instemmen met de conceptbrief aan de gemeenteraad.