U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 18 oktober 2022

18 oktober 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 11 oktober 2022

Vastgesteld.

Programmabegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024 - 2026

Instemmen met de Programmabegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024 - 2026  en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Beantwoording art. 42 R.v.O. van VVD over fietspad Gebrande Hoefstraat te Rucphen

Aanhouden.

Taxatie afvalcontainers/machtiging

  • Instemmen met de vergoeding voor de overname van de kliko’s en onder-grondse afvalcontainers door Saver voor een bedrag van € 180.000,00;
  • Het positieve resultaat van € 103.830,00 ten gunste brengen van het begrotingssaldo 2023.

Exploitatietekort The Back Hands 2021-2022

De vergoeding voor het exploitatietekort met € 1.129,00 verhogen en dit verwerken in de slotwijziging van 2022.