U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 16 november 2021

16 november 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 9 november 2021

Vastgesteld.

Afwijzen verzoek tot handhaving C1-bord Kerkeheidestraat, Sprundel

Het handhavingsverzoek d.d. 18 september 2021 afwijzen wegens het ontbreken van een overtreding.

Monitor sociaal domein derde kwartaal 2021

De monitor sociaal domein over het derde kwartaal 2021 vaststellen.

Vrijgave van het ontwerp voor Ontsluitingsweg De Leijkens

  • Het ontwerp van Ontsluitingsweg De Leijkens inclusief de ovonde en het fietspad vaststellen en vrijgeven voor de inspraakprocedure. Geen inloopavond in het kader van de inspraakprocedure organiseren, maar de twee direct-belanghebbende families uit te nodigen op het gemeentehuis.
  • Indien er geen inspraakreacties zijn, het ontwerp zonder tussenkomst van het college definitief vaststellen.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling VRMWB

  • Instemmen met de 'Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2021'.
  • Op grond van artikel 1, lid 2 Wgr de gemeenteraad vooraf toestemming vragen.

Gemeentelijke belastingen en rechten 2022

Instemmen met de concept-belastingverordeningen 2022.

Afwijzen verzoek tot handhaving C7-verkeersbord Korte Hei/ Kerke-heidestraat, Sprundel

Het handhavingsverzoek afwijzen wegens het ontbreken van een overtreding.

Financiƫle slotwijziging 2021

Instemmen met de financiƫle slotwijziging 2021 en deze ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025

  • Instemmen met de Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025.
  • Instemmen met de lokale paragraaf Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025 gemeente Rucphen.
  • De Regiovisie en de lokale paragraaf Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025 voorleggen aan de raad ter besluitvorming.

Beantwoording vragen art. 42 RvO van VVD over Bernardstraat 30 en 33a

Instemmen met het conceptantwoord.