U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 15 maart2022

15 maart2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 8 maart 2022

Vastgesteld.

Uitvoering inburgering 2022

  • De nadere uitwerking van de financiële kaders voor de Inburgering 2022-2025 van het Werkplein Hart van West-Brabant vaststellen.
  • Instemmen met de overname van de lopende trajecten Maatschappelijke Begeleiding door Vluchtelingenwerk Nederland en dit dekken uit het budget voor vluchtelingenwerk.
  • Instemmen met de aanpak ondertussengroep statushouders en dit dekken uit het budget voor vluchtelingenwerk.

Beslissing op bezwaar

  • Het advies van de commissie bezwaarschriften volgen en het bezwaar ongegrond verklaren.
  • Het verzoek tot het vergoeden van de proceskosten afwijzen.
  • De dwangsomhoogte en modaliteit aanpassen naar € 937,50 per standplaats per (gedeelte van een) maand dat een overtreding wordt geconstateerd op een standplaats met een maximum van € 5.625,00 waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.

ZLM Tour Rucphen 2022

Instemmen met het ondertekenen van de overeenkomst tussen gemeente Rucphen en Libéma Prof Cycling BV voor het fungeren van St. Willebrord als startplaats voor de 11e etappe van de ZLM Tour 2022.

Oprichting Accommodatiebedrijf Rucphen BV (definitief besluit)

  • Het overzicht met wensen en bedenkingen inclusief reactie college daarop vaststellen en naar de raad sturen.
  • Definitief besluiten om het Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. op te richten voor de exploitatie van het nieuwe zwembad.
  • De éénmalige en structurele financiële consequenties verwerken in de 1e Berap 2022.