U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 14 september 2021

14 september 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 7 september 2021

Vastgesteld.

Ontwerpwijziging Middengebied centrum Rucphen

  • Tekening 'Ontwerpwijziging herinrichting centrum Rucphen' vaststellen en vrijgeven voor de inspraakprocedure.
  • De inspraakprocedure per 22 september 2021 starten en binnen die periode twee inloopavonden voor de direct omwonenden organiseren.
  • De uitvoering van de werkzaamheden betrekken bij het bestek 'Herinrichting centrum Rucphen'.
  • Bij de 2e bestuursrapportage 2021 de raad verzoeken een krediet van € 80.000,00 beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een parkeerterrein in relatie tot de ontwikkeling middengebied Rucphen.

Tijdelijke formatie-uitbreiding team communicatie

Aanhouden.

Subsidiëring instellingen en gevolgen corona

Aanhouden.

Combineren investeringskredieten materieel servicedienst

Instemmen met het aanwenden van een deel van het investeringskrediet vervangen kolkenzuiger voor het vervangen van het voertuig plantsoenen.

Opvolging aanbevelingen basisvoorzieningen onderzoek Rekenkamer

De reactie in het kader van de opvolging in relatie tot de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek ‘Gemeentelijke basisvoorzieningen’ vaststellen.

Beantwoording art. 42 RvO Fractie Forza Rucphen over noodoproep kabinet voor opvangplekken asielzoekers

Instemmen met het conceptantwoord.