U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 13 september 2022

13 september 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 6 september 2022

Vastgesteld.

Samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West-Brabant

  • Instemmen met de samenwerkings-overeenkomst Bijenlandschap West – Brabant en deze door de burgemeester laten ondertekenen;
  • Kosten dekken uit de reserve groenvoorziening;
  • Na afloop van deze periode de samenwerking evalueren en bezien of, en zo ja, in welke vorm de dekking structureel geborgd wordt.

Vrijgeven ontwerp reconstructie St. Martinusstraat te Rucphen

  • Het voorlopig ontwerp van de reconstructie van de St. Martinusstraat vaststellen en vrijgeven voor inspraak;
  • De inspraakprocedure van vier weken per 21 september starten en binnen die periode een inloopavond voor alle betrokkenen organiseren;
  • Het werk in het tweede kwartaal van 2023 opstarten, kort na de realisatie van de ovonde aan de Bernhardstraat.

Actualisatie begroting Waspunt 2022

Aanhouden.