U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 11 oktober 2022

11 oktober 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 4 oktober 2022

Vastgesteld.

Aanbesteding luchtfoto signalering en kartering

  • Instemmen met het vaststellen van het beschrijvend document Meten is Weten BGT;
  • Instemmen met het afwijken van de eigen inkoopvoorwaarden en de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Zundert ten behoeve van een uniform regionaal traject hanteren;
  • Akkoord gaan met de beoordeling van de inschrijvingen en uitslag van de aanbesteding;
  • Mandaat verlenen aan Inkoopbureau West-Brabant om voorlopige en definitieve gunning te verstrekken aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Beslissing op verzoek om handhaving

Aanhouden.

Beantwoording art. 42 RvO PVV over Crisisnoodopvang in Sporthal de Vijfsprong

Instemmen met conceptantwoord.

Beantwoording art. 42 vraag van PVV over vrachtverkeer in de kernen

Instemmen met conceptantwoord.

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Langendijksestraat 13 te Rucphen'

  • Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Langendijksestraat 13 te Rucphen' en dit ontwerpwijzigings-plan in procedure brengen en starten met het vooroverleg na ondertekening van de anterieure overeenkomst;
  • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer;
  • Indien geen zienswijzen binnenkomen het wijzigingsplan vaststellen.