U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 21 juni 2022

21 juni 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 14 juni 2022

Vastgesteld.

Opzegging exploitatieovereenkomst LACO

De exploitatie- en dienstverleningssovereenkomst met LACO Rucphen BV t.b.v. De Vijfsprong per 15 januari 2023 beëindigen.

Vaststellen (gewijzigd) van wijzigingsplan Buitengebied Rucphen 2020, Hazelaarstraat ong. teg. nr. 49 te St. Willebrord

  • Instemmen met de ‘Nota van Zienswijzen behorende bij het wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Hazelaarstraat ong. tegenover nr. 49 te St. Willebrord’ en de zienswijze ontvankelijk en (gedeeltelijk) gegrond verklaren overeenkomstig de conclusie in de Nota van Zienswijzen.
  • Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Hazelaarstraat ong. tegenover nr. 49 te St. Willebrord’ gewijzigd vaststellen.
  • Voor het wijzigingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Hazelaarstraat ong. tegenover nr. 49 te St. Willebrord’ geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vaststellen.

Wijziging Nadere regels Re-integratie Participatiewet

De Nadere regels Re-integratie Participatiewet gemeente Rucphen wijzigen en deze wijzigingen in werking laten treden op 1 juli 2022.

Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvisie Rucphen

Aanhouden.

Leefgeld Oekraïense Vluchtelingen

  • De tijdelijke regeling voor het uitkeren van leefgeld in lijn brengen met de landelijke regeling.
  • De uitbetaling van deze landelijke regeling per 1 juli beleggen bij het Werkplein Hart van West-Brabant en hiervoor mandaat afgeven.