U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 26 oktober 2021

26 oktober 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 19 oktober 2021

Vastgesteld.

Verjaringsclaim Rucphensebaan 19

Instemmen met het beroep op verjaring van Rucphensebaan 19 in Sprundel. 

Concept subsidieprogramma 2022

  • Het (concept-)subsidieprogramma 2022 vaststellen.
  • De financiële consequenties verwerken in de 1e Berap 2022.

Overheveling budget naar centrumgemeente Bergen op Zoom t.b.v. maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Een bedrag van €25.000,00 vanuit de middelen voor de aanpak van dak- en thuisloosheid voor het jaar 2021 overhevelen naar centrumgemeente Bergen op Zoom voor de regionale aanpak dak- en thuisloosheid onder voorwaarde dat de andere gemeenten in de regio hier tevens toe besluiten.

Verwachte verkoopopbrengst Vijverstraat

Niet langer rekening houden met een verwachte verkoopopbrengst van het perceel aan de Vijverstraat ter dekking van afschrijvingslasten. 

Aanwijzen Stemlokalen GR2022 en wijziging in benoeming leden hoofdstembureau

  • Instemmen met de voorgestelde stembureaulocaties.
  • Instemmen met de wijziging in de leden/plaatsvervangend leden van het hoofdstembureau en benoemen van een plaatsvervangend lid hoofdstembureau.

Tarieven NVTZ Jeugd 2022

  • Instemmen met de verhoging van de tarieven Jeugd van de laagcomplex arrangementen met 2,53%.
  • Instemmen met de verhoging van de tarieven Jeugd van de hoogcomplex arrangementen A t/m E met 2,53% plus € 1.500,00 per maand voor Hoogcomplex D en E.
  • Instemmen met de verhoging van de tarieven Jeugd van de arrangementen Pleegzorg en Woonzorg met 12,53%.

Vaststellen ontwerpwijziging herinrichting centrum Rucphen

Het definitieve ontwerp 'Ontwerpwijziging herinrichting centrum Rucphen' vaststellen. 

Ontwerpbestemmingsplan Kom Sprundel, uitwerkingsplan Kerkeheidestraat 38 te Sprundel

  • Het bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, uitwerkingsplan Kerkeheidestraat 38 te Sprundel’ als ontwerp in procedure brengen.
  • Instemmen met de concept anterieure overeenkomst.
  • De gemeenteraad schriftelijk informeren over de voortgang van de procedure.