U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 1 juni 2021

1 juni 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 25 mei 2021

Vastgesteld.

Beëindiging samenwerkingsovereenkomst Emmausplein HIG-Rialto

  1. De samenwerkingsovereenkomst met HIG-Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. ontbinden per 1 juli 2021.
  2. De gronden voor detailhandel gereserveerd houden en zelf in ontwikkeling brengen.

Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek subsidies

Niet akkoord, volgende week terug in college.

Compensatie OZB 2019 SKW's

De sociaal culturele instellingen compenseren voor betaalde onroerendezaak-belastingen over het belastingjaar 2019.

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek 2020

  1. Kennis nemen van het rapport 'Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020'.
  2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020 vrijgeven voor publicatie op 'Waar staat je gemeente.nl'.

Aanbesteding levering gas en levering energie per 2023

Aanhouden.

Geurhinder vanwege het bedrijf Clazing, Korte Hei 8 Sprundel

  1. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opdracht geven voor het uitvoeren van een geuronderzoek bij het bedrijf Clazing B.V.
  2. Voor het uitvoeren van dit geuronderzoek een bedrag van €12.530,00 excl. BTW beschikbaar stellen en dit ten laste brengen van het begrotingssaldo 2021.
  3. Voor het bepalen van een aanvaard-baar geurniveau aansluiting zoeken bij de Brabantse beleidsregel geur.

Verlenging overeenkomst 'onkruidbestrijding en vegen'

Instemmen met de verlenging van de overeenkomst ‘onkruidbestrijding en vegen’ met Krinkels B.V. met een jaar tot 31 mei 2022.