U bevindt zich hier: Home > Inwoner > Binnentuin

Binnentuin Leisure hotspot in Rucphen

De Binnentuin - het gebied tussen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord- wordt een internationaal toeristisch en recreatief gebied.

Plannen Binnentuin vastgesteld

Door het akkoord van de gemeenteraad op 12 april 2017 heeft de ontwikkeling van het gebied De Binnentuin een grote stap voorwaarts gezet. De Binnentuin moet een internationaal vermaarde Leisure hotspot worden met jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Dat zet Rucphen op de kaart en sluit aan bij de perspectieven omschreven in de Toekomstvisie Puur Rucphen 2030.

Recreatieve voorzieningen op kwalitatief hoog niveau

Doelstelling van de ambitieuze plannen is het gebied De Binnentuin  verder te ontwikkelen tot een toeristisch en recreatief gebied van kwalitatief hoog niveau. Naast het realiseren van voorzieningen op het gebied van dag- en verblijfsrecreatie, moet aan bestaande accommodaties een kwalitatieve impuls worden gegeven. 

Concreet gaat het om:

 • sloop en nieuwbouw van de sporthal, het binnenzwembad en de horeca;
 • het aanleggen van een nieuw buitenbad in combinatie met het binnenzwembad;
 • aanleg van een geasfalteerde buitenbaan en een BMX baan;
 • de bouw van 100 tot 150 recreatiewoningen op verschillende locaties in het gebied;
 • uitbreidingen van  SkiDôme;
 • de realisatie van een bowlingaccommodatie;
 • de realisatie van een overdekt dierenpark;
 • de bouw van een hotel of andere accommodatie op de plaats van de huidige sporthal/binnenzwembad
 • aanpassing van de infrastructuur om dit alles mogelijk te maken.

Daarnaast is het de bedoeling in de Binnentuin een wielerretail te bouwen inclusief de wielerexperience. Een externe partij zal hierin moeten investeren en de exploitatie hiervan voor zijn rekening moeten nemen. De gemeente zal de wielerretail en wielerexperience niet financieel ondersteunen, zoals vastgesteld in het Hoofdlijnenakkoord 2014-2018.

“We gaan door!”

“Nu de gemeenteraad de plannen heeft vastgesteld, kunnen we definitief door, aldus een enthousiaste wethouder René Lazeroms. “We gaan verder met de partijen die een plaats in De Binnentuin op het oog hebben. Daarnaast gaan we verder met de voorbereiding van het ontwerp bestemmingsplan. En uiteraard gaan we actief op zoek naar een investeerder en exploitant voor de wielerexperience”.

Ontwikkeling Binnentuin zorgt voor economische impuls

De verwachting is dat door het toevoegen van de nieuwe voorzieningen naar verwachting per jaar 270.000 extra bezoekers naar De Binnentuin komen. De economische impuls daarvan heeft een positief effect op de werkgelegenheid en de bestedingen in de gehele gemeente. Het gaat om ongeveer 90 fte extra (115-135 banen), grotendeels voor lager geschoolden. De extra bestedingen zijn geraamd op 7 miljoen euro. “Het is onze ambitie om met de extra banen de werkloosheid - zeker onder jongeren - in onze gemeente te laten dalen en een impuls te geven aan de bestedingen in de gehele gemeente” vult Lazeroms aan. 

De netto investering voor de gemeente bedraagt € 11.631.000,=.

 • De gemeente draagt € 3.863.000,= bij in de kosten van de grondexploitatie. Het gaat hier met name om kosten als het bouwrijp maken, inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van een nieuwe riolering (aansluiting op het rioolgemaal aan de Gebrande Hoefstraat in Rucphen). 
 • € 7.768.000,=  is met name bedoeld voor het bouwen van een nieuwe sporthal en een nieuw binnenzwembad en het aanleggen van een geasfalteerde buitenbaan en BMX baan.

Voor de komende jaren is in financiële zin reeds rekening gehouden met de aanleg van een nieuwe atletiekbaan en met een geasfalteerde buitenbaan en een BMX baan tot een bedrag van
€ 1.467.000,=. De totale jaarlijkse structurele lasten zullen vanaf 2018 oplopen tot € 510.055,= in 2025. Hiervoor moet nog bekostiging worden gevonden. De financiële consequenties van de inhoudelijke keuzes die op 12 april 2017 zijn gemaakt door de gemeenteraad, worden ingebracht bij de Kadernota 2018.