U bevindt zich hier: > Privacybelofte

Privacybelofte

Gemeente Rucphen gebruikt persoonlijke informatie voor de uitvoering van haar taken. Die informatie gaat over burgers, medewerkers en organisaties. Natuurlijk willen we daar goed mee omgaan. Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze uitleg leest u hoe wij uw privacy en gegevens beschermen.

Deze privacy-afspraken gelden voor de hele organisatie, alle processen, onderdelen en gegevensverzamelingen van de gemeente. We zorgen ervoor dat deze privacy-afspraken passen bij:

 • de algemene regels van de gemeente
 • afspraken in de regio
 • landelijke en Europese wet- en regelgeving

Inhoud


Gemeente Rucphen belooft…

 • wij zijn precies als we met persoonsgegevens werken
 • wij werken op een veilige manier met persoonsgegevens
 • wij respecteren uw privéleven

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

 • wij gaan netjes om met persoonsgegevens
 • wij gebruiken persoonsgegevens alleen zoals het in de wet staat

Waarvoor wij uw gegevens gebruiken

 •  wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens alleen voor een doel
  • dat vooraf afgesproken is
  • dat duidelijk omschreven is
  • waarvoor wij toestemming hebben
 • wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat van de wet mag

omhoog

Bijzondere persoonsgegevens

 • wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens. Denk bijvoorbeeld aan:
  • gegevens over uw gezondheid,
  • erfelijke gegevens,
  • vingerafdrukken of scans om te bewijzen wie u bent,
  • gegevens over uw seksuele voorkeur.
   Of  gegevens waaruit blijkt
  • wat uw ras of afkomst is,
  • wat uw politieke ideeën zijn
  • wat uw geloof of overtuigingen zijn,
  • of u lid bent van een vakbond.

Privacy bij veranderingen en nieuwe ontwikkelingen

 • wij denken altijd vooraf na over de gevolgen voor uw privéleven en nemen maatregelen tegen privacyrisico’s bij
  • nieuwe plannen voor het gebruik van persoonlijke informatie
  • aankoop van nieuwe systemen waarin we persoonlijke informatie gebruiken 
  • grote veranderingen in het gebruik van persoonlijke informatie 
  • grote aanpassingen in de systemen waarin we persoonlijke informatie gebruiken
 • we zorgen voor een goed evenwicht tussen het belang van uw privacy en het doel waarvoor we uw gegevens nodig hebben

omhoog

Openheid

 • wij zijn open over wat, hoe en waarvoor wij persoonlijke informatie gebruiken en met wie we de informatie delen.

Uw rechten

 • u kunt de gegevens die wij van u hebben
  • bij ons bekijken of van ons ontvangen
  • laten aanpassen, als ze niet kloppen
  • laten verwijderen, als wij ze ook niet meer nodig hebben

Wij gebruiken zo min mogelijk gegevens

 • we gebruiken niet meer persoonlijke gegevens dan we nodig hebben 
 • wij bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is

omhoog

Bescherming van uw gegevens

 • wij zorgen ervoor dat anderen de gegevens, die wij van u hebben, niet kunnen bekijken of gebruiken
 • als organisaties voor ons werk uitvoeren met de gegevens die wij van u hebben:
  • maken wij afspraken met die organisaties over een goede beveiliging van de gegevens, en
  • controleren wij of de organisaties zich aan de afspraken houden.

Kennis, houding en gedrag

 • wij zorgen ervoor dat onze medewerkers 
  • op de hoogte zijn van de geldende privacy-afspraken
  • goed met uw gegevens omgaan
 • onze medewerkers krijgen daarvoor training, coaching en (juridische) advisering

We nemen deze afspraken serieus

 • wij zorgen voor genoeg geld en menskracht om ons aan deze privacy-afspraken te houden

omhoog

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

Recht op inzage: U wilt zien welke gegevens wij van u hebben?

Hiervoor kunt u een formulier 'Verzoek inzage verwerkte persoonsgegevens' invullen. Op het formulier geeft u aan, waarover u contact had met de gemeente. Daarmee kunnen wij de juiste gegevens opzoeken.

Neem wel uw een geldig identiteitsbewijs mee. Wij willen namelijk zeker weten dat wij niet uw gegevens aan iemand anders geven. Dit kunt u gebruiken als identiteitsbewijs:

 • paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • identiteitskaart of paspoort uit een EER-land
 • Nederlands vreemdelingendocument
 • (Europees) rijbewijs

Let op: We hebben een echt identiteitsbewijs van u nodig. Een kopie is niet voldoende!

omhoog

Wat kunnen wij laten zien?

Wij zullen binnen een maand reageren op uw verzoek. Als wij gegevens van u hebben hoort u van ons:

 1. Welke (soort) gegevens wij van u hebben
 2. Waarvoor wij uw gegevens nodig hebben en gebruiken
 3. Of wij uw gegevens aan andere partijen doorgeven
 4. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
 5. Van wie wij de gegevens hebben gekregen, als ze niet van uzelf afkomstig zijn
 6. Of we uw gegevens naar het buitenland doorgeven
 7. Of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, en zo ja, hoe dit werkt en wat dit voor u betekent

omhoog


Wat kunt u doen

 • als de gegevens niet juist zijn 

 • of als u vindt dat wij ze niet meer nodig hebben?

Als uw gegevens niet kloppen, dan kunt u ons vragen ze te verbeteren (recht op rectificatie). Vindt u dat wij bepaalde gegevens niet meer nodig hebben? Dan kunt u ons vragen ze te verwijderen (recht op gegevenswissing). Of om ze niet meer te gebruiken (recht op beperking van de verwerking).

omhoog

Klacht indienen bij de gemeente

 • De gemeente wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt in dat geval een klacht indienen bij de gemeente.
 • Heeft u een klacht over hoe het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, .

omhoog

Bezwaar maken bij de gemeente

Bent u het niet eens met ons antwoord op uw vraag om inzage in uw persoonsgegevens? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. In onze antwoordbrief staat hoe u dat kunt doen.

Meer informatie

omhoog