Vijf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de gemeente Rucphen

Op vrijdag 26 april heeft burgemeester Marjolein van der Meer Mohr vijf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Corrie Bogers-van Oosterbosch uit Zegge

Mevrouw Bogers-van Oosterbosch zet zich op bijzondere wijze in voor de medemens. Vanaf 2001 verricht zij vrijwilligerswerkzaamheden voor de bewoners van het regionale behandelingscentrum Wiekendael te Roosendaal. Meermalen per week helpt zij bij het ontbijt voor de bewoners van het centrum. Ook bij activiteiten die aldaar worden georganiseerd is zij aanwezig om assistentie te verlenen. Bovendien gaat zij met bewoners mee als die b.v. de kapper of fysiotherapeut bezoeken.

Harrie Luysterburg uit Schijf

De heer Luysterburg maakt zich al vele jaren verdienstelijk voor de samenleving. In 2003 is men in het steunpunt voor ouderen in zijn woonplaats Schijf begonnen met dagbesteding. De heer Luysterburg meldde zich direct aan als vrijwilliger. Iedere vrijdagmiddag is hij op het steunpunt aanwezig om te helpen bij de activiteiten van die dag. Daarnaast organiseert hij maandelijks een bingomiddag voor de ouderen.
Hij is voorts jarenlang betrokken geweest bij de plaatselijke afdeling van het Lourdeswerk. Als collectant ging hij bij mensen aan de deur om geld in te zamelen om voor ouderen en mensen met een handicap een reis naar Lourdes te bekostigen.
Sinds 1993 helpt hij mee met de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt van Schijf. Deze wordt  georganiseerd door de Stichting Samenleving, welke stichting zich ten doel stelt activiteiten te organiseren voor de ouderen en mensen met een handicap uit zijn woonplaats.  Hierbij kan o.a. worden gedacht aan een feestdag, Sinterklaas- en Kerstvieringen.
In het dorp Schijf worden vaak evenementen georganiseerd waarvoor bepaalde wegen tijdelijk moeten worden afgesloten. Gedacht kan worden aan activiteiten van fanfare Kunst na Arbeid, het St. Nicolaascomité, het Oranjecomité, de carnavalsstichting e.d. De heer Luysterburg fungeert bij al deze evenementen als verkeersregelaar.

Corrie Verhulst uit Schijf

Mevrouw Verhulst zet zich al vele jaren in voor haar medemens. Zo maakt zij reeds van begin af aan (2003) deel uit van het team vrijwilligers van het steunpunt St. Antoniushof in Schijf. De stichting organiseert o.a. dagbesteding voor de ouderen in deze plaats. Decorandus helpt bij de activiteiten  die in dit verband worden aangeboden. Samen met haar partner organiseert zij de maandelijkse bingomiddag. Bovendien voert zij de controle uit van de persoonlijke alarmeringssystemen van de ouderen en verricht  zij enige persoonlijke verzorging, zoals het zetten van krulspelden e.d.
Ook maakt zij deel uit van Stichting Kerk en Samenleving van de plaatselijke R.K. parochie. Zij bezoekt in dit verband de ouderen en zieken van de gemeenschap. Daarnaast helpt zij mee met de organisatie van de jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef en het kerstdiner voor alleenstaanden op Tweede Kerstdag.
Mevrouw Verhulst fungeert sinds jaar en dag als verkeersregelaar bij allerlei evenementen in haar woonplaats.
Decorandus is ook betrokken bij de werkzaamheden van de Stichting Samenleving Schijf. Deze organisatie organiseert gedurende het hele jaar door activiteiten voor ouderen en mensen met een handicap uit de woonplaats Schijf. Zij helpt o.a. bij de jaarlijkse rommelmarkt en bij de activiteiten is zij altijd aanwezig om assistentie te verlenen.
Voorts fungeert zij sinds 2003 als propagandist voor het Lourdeswerk, afdeling Schijf. Deze organisatie zamelt geld in om zieke medemensen een reis aan te kunnen bieden naar de bedevaartplaats Lourdes.

Johan Heeren uit Sprundel

De heer Heeren zet zich al sinds 1984 in voor de EHBO-vereniging van zijn woonplaats Sprundel. Bij evenementen is hij altijd aanwezig om daar waar nodig EHBO-hulp te verlenen. Van 1986 tot 1996 vervulde hij de functie van verbandmeester.
In 1996 trad hij toe tot het bestuur van de vereniging in de functie van secretaris. Naast de normale taken die tot deze functie horen onderhield hij contacten met andere EHBO-verenigingen uit de omliggende plaatsen, de provinciale EHBO-bond, de hartstichting e.d. Ook droeg hij zorg voor het organiseren van oefenavonden, voor het opzetten van nieuwe EHBO-cursussen en voor het verlengen van de diploma’s van de leden van de vereniging. In 2015 is hij teruggetreden als secretaris. Hij maakt echter nog steeds deel uit van het bestuur van de EHBO-vereniging, waarbij de overige bestuursleden dankbaar gebruik maken van zijn grote kennis.
Vanaf 2016 is de heer Heeren belast met het onderhoud van de 33 AED-apparaten in onze gemeente. Hij controleert de apparaten wekelijks, zodat deze te allen tijde inzetbaar zijn.

Naast de vier onderscheidingen die burgemeester Marjolein v.d. Meer Mohr tijdens de Lintjesregen heeft uitgereikt, reikte zij nog een vijfde onderscheiding uit aan de heer Kees de Jong uit Etten-Leur. Omdat het zwaartepunt van de verdiensten van Kees bij Radio Rucphen FM liggen, is in overleg met de burgemeester van Etten-Leur besloten de onderscheiding uit te reiken door de burgemeester van Rucphen in de studio van de lokale radio-omroep.

Kees de Jong uit Etten-Leur

De heer De Jong is sinds jaren één van de drijvende krachten achter de lokale omroep Radio Rucphen FM. Naast het verzorgen van een eigen radioprogramma, vervult hij ook de functie van programmaleider. Voorts is hij altijd aanwezig bij live-uitzendingen, zoals de vergaderingen van de gemeenteraad, braderieën, de sleuteluitreiking aan de carnavalsprinsen e.d. De heer De Jong is ook altijd bereid tot het verrichten van allerlei hand en spandiensten voor de radio-organisatie.
In het verleden heeft hij zich o.a. ingezet als mecanicien en sportmasseur bij een amateur wielerclub en heeft hij skireizen georganiseerd voor Skiclub Liesbosch.

Publicatiedatum 1-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 8-5-2019