Collegebesluiten

9 april 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Archeologisch onderzoek locatie voormalig jeugdcentrum De Louwen

Op de locatie van voormalig jeugdcentrum Louwen in Rucphen zal archeologisch onderzoek gaan plaatsvinden. Dit archeologisch onderzoek is nodig voor verstrekking van de omgevingsvergunning. Op deze locatie komen nieuwbouwwoningen.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 24-4-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-5-2019