Raadsvergadering op 8 mei 2019

De gemeenteraad vergadert op woensdag 8 mei om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda en stukken kunt u vanaf 3 mei inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten (wijzigingen voorbehouden):

  • Herziening APV
  • (Ontwerp) Verklaring van geen bedenkingen Scherpenbergsebaan 29 te Schijf
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Heimolendreef 32 te Rucphen’
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’
  • Krediet voor grondexploitatie bestemmingsplan Leisuregebied Binnentuin
  • Winkeltijdenverordening Rucphen 2019
  • Rapportage Rekenkamercommissie “Gemeentelijke Basisvoorzieningen”
  • Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant
  • Benoeming lid Rekenkamercommissie en lid Werkgeverscommissie
  • Toekomst binnenzwembad De Vijfsprong

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 1-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 9-5-2019