Vijf koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Rucphen

Corrie Bogers-van Oosterbosch, Harrie Luysterburg, Corrie Verhulst, Johan Heeren en Kees de Jong zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vrijdagochtend 26 april kregen vijf hardwerkende vrijwilligers in onze gemeente een koninklijke onderscheiding. Allemaal zijn ze benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

lintje

Corrie Bogers-van Oosterbosch

Mevrouw Bogers-van Oosterbosch zet zich op bijzondere wijze in voor de medemens. Vanaf 2001 verricht zij vrijwilligerswerkzaamheden voor de bewoners van het regionale behandelingscentrum Wiekendaal te Roosendaal. Meermalen per week helpt zij bij het ontbijt voor de bewoners van het centrum. Ook bij activiteiten die aldaar worden georganiseerd is zij aanwezig om assistentie te verlenen. Bovendien gaat zij met bewoners mee als die bijvoorbeeld de kapper of fysiotherapeut bezoeken.

Harrie Luysterburg en Corrie Verhulst

Partners Harrie Luysterburg en Corrie Verhulst kregen beiden een onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger in hun woonplaats.

Dagbesteding

Beide partners helpen mee bij de dagbesteding in het steunpunt voor ouderen in zijn woonplaats Schijf. Dat doen zij al sinds de oprichting in 2003. Meneer Luysterburg is iedere vrijdagmiddag hij op het steunpunt aanwezig om te helpen bij de activiteiten van die dag. Mevrouw Verhulst helpt bij de activiteiten, controleert de persoonlijke alarmeringssystemen van de ouderen en geeft persoonlijke verzorging, zoals het zetten van krulspelden e.d. Samen organiseren meneer Luysterburg en mevrouw Verhulst de maandelijkse bingomiddag

Lourdeswerk

Meneer Luysterburg is jarenlang betrokken geweest bij de plaatselijke afdeling van het Lourdeswerk. Als collectant ging hij bij mensen aan de deur om geld in te zamelen om voor ouderen en mensen met een handicap een reis naar Lourdes te bekostigen. Mevrouw Verhulst is propagandist voor het Lourdeswerksinds 2003.

Stichting Samenleving

Beide partners helpen de Stichting Samenleving met de jaarlijkse organisatie van de rommelmarkt in Schijf. Daardoor kan de Stichting Samenleving activiteiten organiseren voor ouderen en mensen met een handicap.  Zoals Sinterklaas- en Kerstvieringen. 

Stichting Kerk en Samenleving

Mevrouw Verhulst maakt verder deel uit van Stichting Kerk en Samenleving van de plaatselijke r.k. parochie. Zij bezoekt in dit verband de ouderen en zieken van de gemeenschap. Daarnaast helpt zij mee met de organisatie van de jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef en het kerstdiner voor alleenstaanden op Tweede Kerstdag.

Verkeersregelaars bij evenementen

Ook maken meneer en mevrouw samen veel evenementen mogelijk in Schijf door hun vrijwilligerswerk als verkeersregelaar. Zij regelen het verkeer bij wegafzettingen van activiteiten van fanfare Kunst na Arbeid, het St. Nicolaascomité, het Oranjecomité en de carnavalsstichting.

Johan Heeren

De heer Heeren zet zich al sinds 1984 in voor de EHBO-vereniging van zijn woonplaats Sprundel. Bij evenementen is hij altijd aanwezig om daar waar nodig EHBO-hulp te verlenen. Van 1986 tot 1996 vervulde hij de functie van verbandmeester.
In 1996 trad hij toe tot het bestuur van de vereniging in de functie van secretaris. Naast de normale taken die tot deze functie horen onderhield hij contacten met andere EHBO-verenigingen uit de omliggende plaatsen, de provinciale EHBO-bond, de hartstichting e.d. Ook droeg hij zorg voor het organiseren van oefenavonden, voor het opzetten van nieuwe EHBO-cursussen en voor het verlengen van de diploma’s van de leden van de vereniging. In 2015 is hij teruggetreden als secretaris. Hij maakt echter nog steeds deel uit van het bestuur van de EHBO-vereniging, waarbij de overige bestuursleden dankbaar gebruik maken van zijn grote kennis.
Sinds 2016 is de heer Heeren belast met het onderhoud van de 33 AED-apparaten in onze gemeente. Hij controleert de apparaten wekelijks, zodat deze te allen tijde inzetbaar zijn.

Kees de Jong

Kees de Jong woont in Etten-Leur, maar het zwaartepunt van zijn verdiensten ligt bij Radio Rucphen. Daarom reikte burgemeester Marjolein van der Meer Mohr de onderscheiding uit in de studio van de lokale radio-omroep.

Meneer De Jong is sinds jaren een van de drijvende krachten achter de lokale omroep Radio Rucphen. Naast het verzorgen van een eigen radioprogramma, vervult hij ook de functie van programmaleider. Voorts is hij altijd aanwezig bij live-uitzendingen, zoals de vergaderingen van de gemeenteraad, braderieën, de sleuteluitreiking aan de carnavalsprinsen e.d. De heer De Jong is ook altijd bereid tot het verrichten van allerlei hand en spandiensten voor de radio-organisatie.
In het verleden heeft hij zich o.a. ingezet als mecanicien en sportmasseur bij een amateur wielerclub en heeft hij skireizen georganiseerd voor Skiclub Liesbosch.

Publicatiedatum 26-4-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-5-2019