Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen

Het college maakt bekend dat van de volgende gemeenschappelijke regelingen de ontwerpbegroting voor 2020 voor een ieder ter inzage ligt:

  • RAV Brabant Midden-West-Noord
  • Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
  • GGD West-Brabant
  • WVS-groep
  • Werkplein Hart van West-Brabant

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de ontwerpbegroting opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens openingstijden.

Publicatiedatum 1-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-6-2019