Collegebesluiten

2 april 2019

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Uitvoeringsagenda toerisme

Het college heeft ingestemd met de uitvoeringsagenda voor het toerisme voor de
jaren 2019-2022. In deze periode willen we in goede samenwerking met het toeristisch bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties uitvoering geven aan sportieve en recreatieve activiteiten. Zo willen we bezoekers een prettig verblijf binnen de gemeente bieden met volop activiteiten.
De uitvoeringsagenda is in samenspraak met ondernemers en organisaties tot stand gekomen. Zij participeren zelf ook in de uitvoering.

Lokaal sportakkoord

Gemeente Rucphen neemt deel aan de landelijke Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur. Hierin legt de gemeente samen met samenwerkingspartners vast welke ambities we nastreven. In juni 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend. In het Nationaal Sportakkoord staan landelijk zes ambities waarop we de komende periode vooruitgang willen boeken. Om dit te realiseren geven gemeenten, sport- en beweegaanbieders hier op lokaal niveau verdere invulling aan. Gemeente Rucphen gaat hier in samenwerking met de lokale sportverenigingen en andere sportaanbieders mee aan de slag.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 17-4-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-4-2019