Pierestraat (perceel P 271), Rucphen

het kappen van eik, zoete kers en den

Omgevingsvergunning regulier

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het kappen van eik, zoete kers en den
Activiteit   : kappen
Locatie     : Pierestraat (perceel P 271) te Rucphen

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 mei 2019

Publicatiedatum 17-4-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-5-2019