U bevindt zich hier: Home > Ondernemen > Sociaal economisch platform

Sociaal economisch platform

Alle belangengroepen op het terrein van Economische Zaken overleggen samen in het sociaal economisch platform. Dat gebeurt ongeveer 3 à 4 keer per jaar.

Onderwerpen

Het economisch platform is bedoeld voor onderwerpen, die het niveau van de individuele ondernemer (of ondernemersvereniging) overstijgen. Met de nadruk op de visie op de langere termijn. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als:

  • de ontwikkeling van de Binnentuin,
  • de arbeidsmarkt,
  • vereenvoudiging van wet- en regelgeving,
  • een goed vestigingsklimaat,
  • organiseren van gezamenlijke netwerkbijeenkomsten,
  • visie op de ontwikkelingsrichting van de gemeente (structuurvisie)
  • etc.   

Samenstelling platform 

Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijk draagvlak. Een dergelijk platform zorgt voor een betere communicatie tussen gemeente en bedrijfsleven en een betere afstemming en samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen.

Voorzitter

wethouder R. Lazeroms

Vertegenwoordigers gemeente

mevr. S. Peeters (beleidsmedewerker Toerisme en Recreatie)
dhr. A. Schrauwen (beleidsmedewerker Economische Zaken)
mevr. R. Mannien (bedrijvencontactfunctionaris)

IKR

J. Oomen (bestuurslid)  

FOR

E. Braat (voorzitter)

Stichting Adviesraad T & R

N. Broos (voorzitter)

ZLTO

G. Buiks (voorzitter) 

Horeca Rucphen

J. Nouws (secretaris)

Rabobank De Zuidelijke Baronie

P. Verhulst (accountmanager zakelijke relaties)

Thuisvester

H. Giesbergen (directie Thuisvester)  

Regio West-Brabant

J. de Crom (beleidsadviseur Economie)  

Stichting Rucphense Aannemers

C. Neggers (bestuurslid) 

Munnikenheidecollege

H. van het Hof (directielid Munnikenheidecollege)