Bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Aanvragen

Voor : particulier

Voor meer informatie over de bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, kunt u terecht bij het Werkplein Hart van West-Brabant,
tel (076) 750 35 00
www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Toelichting

Als u behoort tot een specifieke groep, dan kunt u bijzondere bijstand krijgen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat bepaalde groepen burgers standaard extra kosten maken. Bijvoorbeeld doordat zij zelf niet kunnen koken, hogere stookkosten hebben of kosten maken voor speciale diƫten.

Regels en informatie

Logo DigiD Houdt uw DigiD bij de hand voor online aanvragen. Heeft u geen DigiD?

DigiD aanvragen
DigiD activeren
vragen en antwoorden over DigiD