Bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Aanvragen

Voor : particulier

Voor uw aanvraag aan de balie heeft u nodig:

  1. Loonbriefje, bewijs van inkomsten uit werk.
  2. Huurcontract.

Toelichting

Als u behoort tot een specifieke groep, dan kunt u bijzondere bijstand krijgen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat bepaalde groepen burgers standaard extra kosten maken. Bijvoorbeeld doordat zij zelf niet kunnen koken, hogere stookkosten hebben of kosten maken voor speciale diƫten. Omdat u tot deze groep behoort hoeft u niet te bewijzen dat u het geld echt nodig hebt. De gemeente bepaalt zelf welke groepen bijzondere bijstand kunnen aanvragen en waarvoor. Zo kunt u in sommige gemeenten bijzondere bijstand aanvragen als u

  • 65 jaar of ouder bent;
  • chronisch ziek of gehandicapt bent;
  • zorgt voor een kind dat chronisch ziek of gehandicapt is;
  • zorgt voor een kind dat onderwijs volgt.

Deze bijstand heet 'categoriale' bijstand. Dit is anders dan 'gewone' bijzondere bijstand. Die is individueel en dan moet de aanvrager wel bewijzen dat het geld nodig is.

Regels en informatie

Logo DigiD

Houdt uw DigiD bij de hand voor online aanvragen. Heeft u geen DigiD?
DigiD aanvragen
DigiD activeren
vragen en antwoorden over DigiD